Trainingslocatie:
Broeklanderdijk 1a
Raalte

Tel. contact:
06-2241 9538

E-mail: info@delijnraalte.nl

IBAN: NL76RABO0120215055

tweedehond

Er kunnen tal van redenen zijn om er een tweede hond bij te nemen. Je vindt het gewoon fijn om met honden bezig te zijn. Dan is een tweede hond geweldig. Een andere reden kan zijn dat je wilt dat de eerste hond gezelschap heeft. Voordat je een zo'n beslissing neemt is het goed alle zaken nog even op een rijtje te zetten.
 
Kan er wel een tweede bij?
Soms denken mensen aan een tweede hond om probleemgedrag van de eerste er mee weg te werken. Een hond kan niet alleen zijn, zet er een tweede hond bij en hij is toch niet meer alleen.
Dat lijkt voor ons volkomen logisch, maar het klopt niet.
Een hond die niet alleen kan zijn heeft juist problemen met het vertrek van de baasjes en niet zozeer met het alleen zijn op zich. Mensen nemen regelmatig om deze reden een tweede hond. Het gevolg kan dan nogal eens zijn dat ook de tweede hond niet alleen kan zijn. Hij neemt dan het ongewenste gedrag van de eerste over. Neem geen tweede hond om het probleem van je eerste hond op te lossen.
 
Belangrijk is ook of je wel plaats genoeg kunt bieden aan de honden.
 
Als laatste en waarschijnlijk wel het belangrijkste punt: heb je wel voldoende tijd voor meerdere honden. Zo ja, dan is het verschrikkelijk leuk om twee honden op te voeden. Maar de extra tijd die een tweede hond vraagt bij zijn opvoeding is zeker niet te onderschatten. Anderzijds, als de eerste hond zeer goed is opgevoed, kan deze helpen om de tweede mee op te voeden. Honden leren niet alleen van de baas maar ook van elkaar. Dit heeft voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat je ‘gebruik’ kunt maken van de goede opvoeding van de andere hond. Roep je bijvoorbeeld de hond, dan zal de andere hond waarschijnlijk meekomen en dat is dan mooi meegenomen.
Het nadeel is natuurlijk dat ze ook de stoute dingen van elkaar overnemen!
 
Welke hond zullen we erbij nemen?
Zoek een ras dat qua karakter overeenstemt met je wensen en dat goed past bij het karakter van de eerste hond. Je hoeft natuurlijk geen rashond te nemen, een asielhond kan ook heel prettig zijn. Je kunt ook je hond zelf een maatje laten kiezen. Klikt het dan onmiddellijk tussen die twee honden dan zal dat later ook wel goed gaan.
 
Pup of een volwassen hond?
Een pup zal meestal iets makkelijker zijn dan een volwassen hond. Volwassen honden hebben vaak al vaste gewoontes aangekweekt die ze liever niet veranderen. Soms zijn deze gewoontes niet te combineren in het leven met meerdere honden.
Pups moeten alles nog leren en kunnen, mits ze goed zijn gesocialiseerd, zich uitstekend aanpassen aan elke omgeving.
 
Het is niet altijd zo dat je oudere hond zomaar een pup zal accepteren omdat hij pup is. Over het algemeen zijn er geen problemen, omdat een pup een onderdanige houding aanneemt.
Laat in ieder geval voldoende leeftijdsverschil tussen de beide honden zijn.
Neem allereerst de nodige tijd om de eerste hond goed op te voeden.
Is de eerste hond nog te jong en zit hij bijvoorbeeld nog in zijn pubertijd, dan loop je het risico dat de tweede hond kwajongensstreken van de eerste gaat overnemen.
Het kost dan ook veel meer moeite om beide honden tegelijk een degelijke opvoeding te geven.
 
Een reu of een teef?
Ook het geslacht van de honden kan van belang zijn bij de keuze. Vaak gaat de combinatie teef/reu beter dan 2 honden van dezelfde sekse aangezien honden van ongelijke sekse vrijwel nooit vechten. De combinaties reu-reu of teef-teef willen nog wel eens botsen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat altijd het geval is. Meestal gaat ook dat wel goed, mits de rangorde tussen de honden duidelijk is bepaald.
 
Kies je voor eenzelfde geslacht, zorg er dan voor dat er een duidelijk dominantieverschil is. Als de eerste dominant is, kun je er het beste een onderdanig typetje bij nemen, zodat de kans klein is dat er conflicten ontstaan tussen de honden.
 
Nestbroers en nestzusjes vormen een extra risico wanneer de relatie onder druk komt te staan. Juist het feit dat ze dezelfde leeftijd hebben en van hetzelfde ras zijn maakt het moeilijk een ranghoogste te creëren. Ze zijn namelijk volstrekt gelijkwaardig. Wanneer deze twee in een rangordestrijd verwikkeld raken, dan zijn de gevechten buitengemeen heftig.
Wanneer je toch besluit om twee honden uit hetzelfde nest te nemen, is het verstandig een teef en een reu te kiezen.
 
Eerste kennismaking
Als er dan een tweede hond bijkomt dan kun je ze het beste laten kennismaken op vreemd terrein. Hierdoor voorkomen we dat een van beide territorium-agressie gaat vertonen.
Gaat de eerste kennismaking toch gepaard met strubbelingen; bemoei je daar nooit mee. Dit lijkt over het algemeen veel erger dan het in werkelijkheid is. Meestal stopt dit gedrag al na enkele tellen. Zodra de honden van elkaar weten waar hun plaats is binnen de hiërarchie keert de vrede weer. Daarna kun je met z'n allen naar huis en naar binnen gaan. De honden zijn dan al wat aan elkaar gewend en de nieuwe hond zal dan niet zo als een indringer worden ervaren.
 
Rangorde
Let er vanaf nu op dat u de rangen tussen deze honden respecteert.
Trek de hogere steeds voor op de lagere en ga zeker de lagere niet extra beschermen tegen de hogere. Anders zou jezelf de hiërarchie tussen de honden ondermijnen waardoor er onherroepelijk conflicten ontstaan.
 
De ranghogere wordt het eerste begroet en krijgt het eerste eten. Ook mag hij het eerste naar binnen en naar buiten enzovoort.
Maar het feit dat een hond ouder is wil niet zeggen dat hij daarom ook de ranghogere is.
Je kunt zien wie de ranghogere is van de twee, door goed naar hun lichaamshouding en hun gedrag te kijken, bijvoorbeeld:
  • bij spelen de meest hoge houding
  • als eerste melden bij voerbak
  • kiezen van de beste ligplaats
  • als eerste komen om begroet te worden.
We hebben het over de ranghogere en niet over de ranghoogste want dat is er maar 1 en dat ben jij natuurlijk zelf. Als er al een keer een conflict tussen de honden optreedt dan kun je je daar het beste niet mee bemoeien. De honden zullen op deze manier goed met elkaar leren opschieten en kunnen van elkaars aanwezigheid genieten.
Als je je aan deze basisregels houdt is een tweede hond een fantastisch bezit.
 
Laat honden zelf de hiërarchie bepalen.
advies