Trainingslocatie:
Broeklanderdijk 1a
Raalte

Postadres:
Hondenschool De Lijn
Baarskolk 42
8017NB Zwolle

Telefoon: 06-2068 6753

E-mail: info@delijnraalte.nl

IBAN: NL76RABO0120215055

opleiden

Positief gedrag belonen
Op onze hondenschool wordt uitsluitend positief getraind. Hierbij is belonen het belangrijkste. Wij gaan er bij de training dan ook vanuit dat gewenst gedrag beloond wordt en ongewenst gedrag genegeerd. Ook wanneer de uitvoering van de oefening nog niet perfect is wordt er beloond en wordt de oefening stapsgewijs verbeterd en mooier gemaakt. Als de hond fouten maakt omdat hij de oefening nog niet beheerst, wordt er niet gestraft maar gaan we een stapje terug naar het stadium dat de hond wél kent, om de oefening daarna met hulp weer verder uit te bouwen.
Naast de door ons veelvuldig gebruikte brok als beloning kunnen ook de stem, een rustige kriebel of aai als beloning dienen.
 
Thuis verder oefenen
Het is goed om zich te realiseren dat tijdens de cursussen de bazen aanwijzingen en adviezen krijgen van de instructeurs, maar dat het belangrijk is om thuis verder te oefenen. Oefen echter nooit te lang achtereen. In huis, in de tuin en tijdens de wandeling vijf minuten oefenen is beter dan éénmaal een kwartier.

Slipketting
Het gebruik van een slipketting bij uw hond is niet meer van deze tijd. Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van vele deskundigen is gebleken dat het gebruik van de slipketting een negatief effect heeft op het gedrag van de hond en de relatie tussen baas en hond. Een slipketting doet de hond pijn; het drukt zijn keel dicht en trekt aan de haren. Het veroorzaakt angst doordat de slipketting continu een rammelend geluid maakt en de hond niet weet wanneer er weer een ruk komt. Zo’n situatie staat haaks op positieve leermomenten.
Daarom is het gebruik van een slipketting (tijdens onze cursussen) niet toegestaan.

Groepsgrootte
Van belang bij de keuze voor een hondenschool is de gehanteerde groepsgrootte. Deze verschilt sterk per hondenschool. Bij sommige hondenscholen wordt er gewerkt met groepjes van 6 tot 8 honden en bij andere met groepen van wel 15 honden!
Het spreekt voor zich dat er bij een grote groep met één instructeur minder tijd is voor persoonlijke begeleiding. Daarom houdt onze school de groepsgrootte op 6 tot 8 baas-hondcombinaties. 

Werkwijze
Een ander belangrijk punt waarin hondenscholen zich van elkaar kunnen onderscheiden is de werkwijze die de scholen hanteren. Bij sommige hondenscholen worden de oefeningen hond voor hond afgewerkt en kijken groepsgenoten die niet ‘aan de beurt zijn’ mee. Bij andere scholen gaat iedereen aan de slag en geeft de instructeur individuele ondersteuning.
Bij de eerste methode heeft u de kans dat u lang staat te wachten op uw beurt, zeker bij grote trainingsgroepen. Dat is niet prettig voor u en kan ongewenst gedrag bij de hond veroorzaken omdat deze zich gaat vervelen.
Onze hondenschool kiest voor de methode die past in onze visie: individualiteit en flexibiliteit.
De oefeningen worden eerst centraal uitgelegd en toegelicht. Daarna gaan de baas-hond combinaties allemaal aan de slag en worden zij individueel begeleid door de instructeur(s).

Theorie
Tijdens de praktijklessen zullen onze instructeurs u uitleg geven over het ‘waarom’ van de oefeningen en over het gedrag dat uw hond laat zien. Naast deze uitleg tijdens de praktijklessen verzorgt onze school ook theorielessen over de opvoeding van uw hond en het omgaan met verschillende gedragsaspecten. Dat vinden wij belangrijk, zeker als u voor de eerste keer een hond heeft. Ook voor ervaren hondeneigenaren zijn deze theorielessen belangrijk. Er kunnen nieuwe inzichten zijn in het opvoeden van uw hond.
over-de-lijn