Trainingslocatie:
Broeklanderdijk 1a
Raalte

Postadres:
Hondenschool De Lijn
Baarskolk 42
8017NB Zwolle

Telefoon: 06-2068 6753

E-mail: info@delijnraalte.nl

IBAN: NL76RABO0120215055

socialehuishond

Om de overgang van de opvoedcursus gevorderden naar de cursus sociale huishond (die qua moeilijkheidsgraad een stuk hoger ligt) soepeler te laten verlopen, is er een tweedeling gemaakt. Namelijk sociale huishond beginners (SHHB) en sociale huishond gevorderden (SHHG).
In de beginnerscursus SHHB wordt de basis gelegd voor de oefeningen in de gevorderdencursus SHHG.
 
De titel “sociale huishond” geeft al aan welke onderwerpen tijdens de cursus aan de orde komen: alledaagse situaties thuis en in de maatschappij. Als u met uw hond de beide cursussen afgerond heeft, dan kunt u met uw hond echt voor de dag komen. U heeft een goed opgevoede hond die u bij vele situaties mee kunt nemen.
 
Daarom worden in de cursus SHHB en SHHG onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
  • omgang hond-hond (sociaal gedrag tussen de honden onderling, bijvoorbeeld elkaar dichtbij kunnen passeren zonder uit te vallen)
  • omgang hond-mens (bijvoorbeeld niet opspringen tegen mensen)
  • de terrasoefening (hoe gedraagt de hond zich in deze situatie en hetzelfde geldt natuurlijk voor het gedrag in restaurants en hotels waar goed opgevoede honden welkom zijn)
  • niet schrikken van vreemde geluiden en voorwerpen in de openbare ruimte
  • het kunnen loslaten van gevonden ongewenste voorwerpen of eten
  • het kunnen toestaan dat vreemde mensen de baas en hond begroeten
  • het gedrag van de hond als hij zich voelt ingesloten, zoals bijvoorbeeld bij een kraam op de markt
  • het gedrag van de hond bij onderzoek en behandeling door de dierenarts; laat de hond bijvoorbeeld toe dat zijn gebit bekeken wordt
  • het op commando bij de baas komen als deze de hond roept (terwijl andere honden en baasjes op korte afstand rondwandelen, zoals bijvoorbeeld in een park)
De cursussen SHHB en SGGH duren elk 12 weken, 1 les per week.
Naast het 1x per week trainen op school, vragen beide cursussen om regelmatige training van uw hond naast de lessen op school.
Na afloop van de cursus SHHB ontvangen u en uw hond een schoolcertificaat.
Voor degenen die dat willen kan de cursus SHHG afgesloten worden met een officieel landelijk examen, afgenomen door keurmeesters van de Federatie Hondensport Nederland (FHN).
 
Wilt u informatie over concrete exameneisen, dan verwijzen wij u graag naar www.fhn.nl > gedrag & gehoorzaamheid > reglementen > uitleg sociale huishond.
De FHN examens worden op ons eigen schoolterrein afgenomen.
cursus