Trainingslocatie:
Broeklanderdijk 1a
Raalte

Tel. contact:
06-2241 9538

E-mail: info@delijnraalte.nl

IBAN: NL76RABO0120215055

socialehuishond

Sociale Huishond (reeds gestart)
Bij positief advies van uw instructeur kunt u zich na de cursus “Gevorderden” inschrijven voor de cursus Sociale Huishond (SHH). De titel “sociale huishond” geeft al aan welke onderwerpen tijdens de cursus aan de orde komen: alledaagse situaties thuis en in de maatschappij. Als u met uw hond de cursus Sociale Huishond heeft doorlopen, dan kunt u met uw hond echt voor de dag komen. U heeft een goed opgevoede hond die u bij vele situaties mee kunt nemen.
Daarom worden in de cursus SHH onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • omgang hond-hond (sociaal gedrag tussen de honden onderling, bijvoorbeeld elkaar dichtbij kunnen passeren zonder uit te vallen)
  • omgang hond-mens (bijvoorbeeld niet opspringen tegen mensen)
  • de terrasoefening (hoe gedraagt de hond zich in deze situatie en hetzelfde geldt natuurlijk voor het gedrag in restaurants en hotels waar goed opgevoede honden welkom zijn)
  • niet schrikken van vreemde geluiden en voorwerpen in de openbare ruimte
  • het kunnen loslaten van gevonden ongewenste voorwerpen of eten
  • het kunnen toestaan dat vreemde mensen de baas en hond begroeten
  • het gedrag van de hond als hij zich voelt ingesloten, zoals bijvoorbeeld bij een kraam op de markt
  • het gedrag van de hond bij onderzoek en behandeling door de dierenarts; laat de hond bijvoorbeeld toe dat zijn gebit bekeken wordt
  • het op commando bij de baas komen als deze de hond roept (terwijl andere honden en baasjes op korte afstand rondwandelen, zoals bijvoorbeeld in een park)
  • en natuurlijk ook het netjes naast de baas kunnen wandelen zonder te trekken aan de riem.

De cursus bestaat uit 10 of 12 lessen en kost € 65,-/€ 75,- per 10/12 lessen.
Naast het 1x per week trainen op school, vraagt de cursus om regelmatige training van uw hond naast de lessen op school.

Na afloop van de cursus SHH ontvangen u en uw hond een schoolcertificaat.

Deze cursus is tevens een goede start als u de wens hebt met uw hond gehoorzaamheidstraining te volgen (GG) of ons GG-variatieprogram.
De ervaring leert dat u gemiddeld 2 x de SHH cursus moet doorlopen hebt voordat uw hond aan het GG-niveau toe is.
Vandaar dat in ons programma een SHH cursus voor beginners is opgenomen en een SHH cursus ‘vervolg’.
Als de instructeur echter vaststelt dat u en uw hond toe zijn aan het GG-niveau, dan is het ook mogelijk al na de SHH ‘beginners’ door te stromen naar het GG-variatieprogram. Daarbij is het onder meer belangrijk dat uw hond netjes naast u kan wandelen zonder te trekken aan de lijn. Wilt u zelf liever blijven trainen op SHH niveau, terwijl u positief advies heeft gekregen om door te gaan naar GG, dan is de keuze geheel aan u. Er is geen ‘verplichting’ door te stromen naar GG.

Voor degenen die dat willen kan de cursus SHH afgesloten worden met een officieel landelijk examen, afgenomen door keurmeesters van de Federatie Hondensport Nederland (FHN).
Wilt u informatie over concrete exameneisen, dan verwijzen wij u graag naar www.fhn.nl > gedrag & gehoorzaamheid > reglementen > uitleg sociale huishond.
De FHN examens worden op ons eigen schoolterrein afgenomen.

cursus